Idioma: cat esp Entrar a la web finquesferro.com Segueix-nos: facebook youtube rss
Subscriure's al Newsletter
banner-noticies


La Torre Glòries es uno de los edificios má semblemáticos de Barcelona desde 2006. Más conocida como Torre Agbar, llevaba sin uso después de que Aguas de Barcelona (la empresa que encargó a Jean Nouvel la construcción) abandonara el edificio el 31 de julio de 2015.

03 de maig del 2018 Ampliar notícia / Compartir

Cuina i bany com nous renovant amb esmalt

Els esmalts són pintures que es diferencien de la resta per l'adherència i duresa de l'acabat. Hi esmalts específics per a pintar rajoles i mobles i canviar per complet l'aparença de la teva cuina o bany aplicant-la. Aquest tipus de productes destaquen per la seva elasticitat que ofereix un acabat uniforme sense marques de corró o brotxa.
les claus
• Els esmalts permeten pintar les rajoles i els mobles de banys i cuines. Hi ha diferents acabats: mat, setinat i brillant.
• Com més brillantor, més visibles seran les imperfeccions. Per emmascarar desperfectes, es recomana el mat.

30 d'abril del 2018 Ampliar notícia / Compartir

Durant una visita a Espanya, Ingvar Kamprad, president d'Ikea, va baixar a la recepció de l'hotel i li va dir a l'encarregat que hi havia un error. Li havien allotjat a l'habitació equivocada. El recepcionista li va preguntar el nom i, quan va revisar, li va dir que era correcte: la suite estava reservada al seu nom.

27 d'abril del 2018 Ampliar notícia / Compartir

El mercat hipotecari segueix per la senda del creixement, a la calor de la pujada de les compravendes. El gener d'aquest any els bancs van concedir 29.778 préstecs, un 9,2% més que fa un any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la millor dada des de setembre de 2011, quan es van concedir 30.808 hipoteques.

26 d'abril del 2018 Ampliar notícia / Compartir

La nova batalla contra les despeses hipotecaris: qui ha de pagar l'AJD, el banc o el client

Després de declarar el Tribunal Suprem en la seva sentència de 23 de desembre de 2015, que la clàusula que desplaça al consumidor la totalitat de les despeses generades per la formalització de la hipoteca és nul·la per abusiva, hi ha hagut una pluja en cascada de demandes de consumidors reclamant seus drets, en el sentit no només que es declari nul·la la clàusula de despeses continguda en el seu contracte, sinó també que se'ls retornin els imports que van resultar abonats com a conseqüència de la seva aplicació.
Posteriorment, el 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en la seva coneguda sentència sobre la "retroactivitat de les clàusules sòl" (sentència aplicable a la totalitat de les clàusules abusives), ha indicat que el jutge que declarés la nul·litat per abusivitat d'una clàusula hipotecària, estaria obligat a dictar les conseqüències d'aquesta nul·litat, és a dir, sol·licitar la restitució dels imports que hagin estat indegudament pagats, de tenir aquesta clàusula contingut econòmic.

24 d'abril del 2018 Ampliar notícia / Compartir

El saló és el centre de la vida social a la casa. I cada un és diferent: gran, petit, quadrat, rectangular o lluminós. Però independentment de com sigui, l'important és encertar en la decoració.

20 d'abril del 2018 Ampliar notícia / Compartir

La part del salari que dediquen les famílies a pagar la hipoteca sobre les seves cases va augmentar per primera des de 2007, en plena bombolla de l'habitatge. Segons els registradors, la quota hipotecària va créixer un 4% fins als 544 euros de mitjana mensual, fet que suposa un 28,6% del sou que entra a les llars cada mes. Els experts afirmen que se segueix en nivells històricament baixos, però no cal obviar que el nivell d'accessibilitat pateix nou anys després i tornem a endeutar-nos.
El mercat residencial consolida el ritme de recuperació després de passar el pitjor de la crisi. L'increment de les compravendes d'habitatges amb què va tancar 2017, una pujada propera al 15% segons el Col·legi de Registradors, encadena per quart any consecutiu d'alces. El proper 28 de febrer es coneixerà la dada de tancament d'any dels préstecs hipotecaris, que superaran amb claredat les 300.000 hipoteques, una dada que no es veia des de 2011.

19 d'abril del 2018 Ampliar notícia / Compartir

En ocasions, l'Administració porta a terme la valoració d'un immoble per tal de determinar si la declaració tributària en la qual s'ha inclòs aquest valor s'ha realitzat correctament. El cas típic és el de l'ITP. No obstant això, el valor dels immobles també pot ser rellevant a efectes d'altres impostos, com pot ser el del Patrimoni, Societats, IRPF ... i de vegades sorgeix la temptació de valorar un mateix immoble de forma diferent en dos impostos. Però ¿és possible això? Des del despatx d'advocats Àtic Jurídic responen a aquesta pregunta.
Estem davant d'un debat que ve de lluny, i en què hi ha dues interpretacions o posicions enfrontades.
D'una banda, hi ha els que defensen que cada tribut és autònom i independent dels altres, i funcionen com a compartiments estancs. Per tant, la valoració realitzada per un tribut no afectaria a uns altres. És el que es coneix com a principi d'estanqueïtat tributària.

17 d'abril del 2018 Ampliar notícia / Compartir

El Govern ha aprovat el projecte de llei que modifica la Llei reguladora de les hisendes locals per regular la plusvàlua municipal en cas de la transmissió d'un immoble a pèrdues. La pedra angular d'aquesta nova llei és la forma de determinar l'existència de l'increment del valor del terreny. En el cas de la venda d'un habitatge, l'escriptura de la compravenda serà la que determini si s'ha transmès en pèrdues o no.
La modificació de la Llei reguladora de les hisendes locals introdueix un nou supòsit que declara que les transmissions d'immobles en les que el valor del terreny no s'ha incrementat no estan subjectes al pagament de la plusvàlua municipal.
 

16 d'abril del 2018 Ampliar notícia / Compartir

La firma d'hipoteques per comprar casa s'accelera al juliol. És el tercer mes d'augment, però aquesta vegada en major mesura que els anteriors. Al juliol, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrites en els registres de la propietat es va situar en 24.863, xifra un 32,9% superior a la del mateix mes de 2016.
Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb aquest repunt interanual s'acumulen tres mesos consecutius d'alces. La pujada és molt superior a l'experimentada el juny, quan els habitatges hipotecats van augmentar un 16,5%.
L'import mitjà de les hipoteques sobre habitatges va créixer un 3,8% respecte al juliol de 2016, fins als 119.613 euros, mentre que el capital prestat va pujar un 38% en taxa interanual, fins a situar-se en gairebé 2.974 milions d'euros.

13 d'abril del 2018 Ampliar notícia / Compartir
Anterior
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Següent