Idioma: cat esp Entrar a la web finquesferro.com Segueix-nos: facebook youtube rss
Subscriure's al Newsletter
banner-noticies
Totes les notícies


Es pot vendre un habitatge amb una hipoteca pendent?

Les previsions apunten que de cara a l'any que ve es produirà un alentiment de les compravendes de vivenda, encara que les operacions continuaran fluint. A l'hora de realitzar aquest tipus de transacció el comprador es pot trobar que la casa que vol adquirir tingui una hipoteca pendent, cosa que resulta habitual. En aquest cas, es pot vendre un habitatge hipotecat? Què cal saber? La gestió del procés estarà subjecta a aspectes civils i fiscals.
Es pot donar el cas que el venedor estigui al corrent de les quotes hipotecàries, alhora que el comprador necessiti finançament per esdevenir propietari. "El venedor només s'ha de preocupar de sol·licitar al seu banc el certificat de deute per lliurar-lo al comprador", afirma Abel Marín, advocat i soci del despatx Marín & Mateo Advocats. L'expert recomana demanar-ho quan estigui fixada "la data exacta per signar l'escriptura notarial de compravenda".
 
En cas que comprador hagi de pagar al comptat, és probable que exigeixi que un apoderat del banc creditor es personi el dia de la signatura. Moltes notaries estan en continu contacte i coordinació amb els diferents bancs, per la qual cosa acudeixen regularment per signar lots de les cancel·lacions que cada notaria va acumulant. En aquest sentit, s'aconsella delegar la gestió a la pròpia notaria o en un advocat especialista.
 
D'altra banda, quan la hipoteca estigui totalment pagada, només cal sol·licitar el certificat de cancel·lació al banc, i la mateixa notaria s'encarregarà.
 
Si el comprador es vol subrogar a la hipoteca vigent del venedor, el procés és més senzill. És la situació ideal, ja que el venedor s'estalvia les despeses de cancel·lació de la hipoteca i no haurà de realitzar cap gestió.
 
Execució hipotecària
 
El procediment es complica una mica més si la hipoteca està vençuda o en mora. En aquests casos, "necessàriament ha d´intervenir l´advocat del banc creditor, i resulta molt aconsellable que el venedor requereixi la intervenció del seu advocat per salvaguardar els seus drets", comenta Marín, afegint que "el dia de la firma, el creditor rebrà el xec o justificant de cobrament del degut i presentarà escrit al jutjat amb la sol·licitud d'arxiu del procediment per satisfacció extraprocessal”.
 
Per poder aplicar-se la deducció per reinversió en habitatge habitual cal reinvertir el 100% del preu de venda líquid obtingut per la venda de la casa. En aquest sentit, cal tenir en compte que no totes les hipoteques tenen com a objectiu la compra d'un habitatge.

 

Compartir: Facebook Twitter Google + Menéame.net 27 de desembre del 2022