Idioma: cat esp Entrar a la web finquesferro.com Segueix-nos: facebook youtube rss
Subscriure's al Newsletter
banner-noticies
Totes les notícies


 
- La primera es donarà quan el contribuent no va rebre al seu dia la notificació individualitzada del valor cadastral i la primera notícia que el contribuent té d'aquest valor és la liquidació de l'IBI o de la plusvàlua municipal. "En aquest cas, el contribuent sí que podrà, en recórrer aquestes liquidacions, atacar el valor cadastral de l'immoble, encara que aquest hagués adquirit fermesa", assenyala Salcedo. - La segona passarà quan es donin situacions sobrevingudes com declaracions judicials o jurisprudencials, o modificacions legislatives, que reflecteixin o confirmin que el valor cadastral aplicat en les liquidacions d'IBI o plusvàlua no és correcte. En aquest cas, "els contribuents també podran atacar el valor cadastral ferm en el recurs contra la liquidació tributària que se'ls notifiqui", sosté l'advocat Salcedo. A aquesta segona excepció es refereixen les noves sentències del Suprem. El cas plantejat en els dos recursos era el de terrenys qualificats cadastralment com urbans, tot i que no tenien ordenació aprovada per al seu desenvolupament urbanístic. Així, pagaven IBI urbà però, posteriorment, la sentència del mateix Tribunal Suprem de 30 de maig de 2014, va declarar que aquest tipus de terrenys només podien tributar com a rústics, no havent de pagar IBI urbà. Per això, les sentències que comentem critiquen també a l'Ajuntament per no haver fet res perquè el Cadastre reconegués la nova condició del terreny després de la publicació d'aquesta sentència de maig de 2014. "En aquest punt, el Suprem es refereix al principi de bona administració, que imposa a aquesta una conducta prou diligent per evitar les disfuncions derivades de la seva actuació, sense que n'hi hagi prou la mera observança de procediments i tràmits", assenyala José María Salcedo. En definitiva, critica que els ajuntaments es van escudar en el fet que el terreny era urbà per Cadastre. Amb aquesta "excusa", van seguir exigint l'IBI i la plusvàlua municipal, tot i que després de la sentència de maig de 2014, els terrenys només podien ser rústics. Els efectes de les sentències per als contribuents  Salcedo recorda que les sentències del Suprem no suposen barra lliure per discutir el valor cadastral d'un immoble en qualsevol moment ni tampoc obre la porta a interposar recursos contra l'IBI o la plusvàlua. Només en els dos casos ja assenyalats.

Compartir: Facebook Twitter Google + Menéame.net 26 de març del 2019